Aanbod individueel
Aanbod groepsgericht
Aanbod workshops & trainingen

 

 
 
LICHAAMSGERICHTE WINTERINTENSIVE
 
15-16-17 januari 2021
Cordium, Nijmegen
Anna Schreiner en Jan-Willem de Goeij
 
waar sta je nu in je leven?
welke stap wil je zetten?
 
 
‘En toen kwam de dag
waarop het risico om
stevig in de knop te blijven
pijnlijker was dan het
risico om te bloeien.’
(Anaïs Nin)
 
*speelt er een bepaald thema in je leven, waar je naar wilt kijken?
* loop je ergens tegen aan wat regelmatig terugkeert?
* zit je aan of in iets vast wat je ook vertrouwd is?
 
Mag het in beweging komen?
 
Deze lichaamsgerichte winterintensive nodigt je daartoe uit. 
 
De winterintensive vindt plaats in Cordium, De Ruyterstraat 65 in Nijmegen en begint vrijdag 15 januari om 15 uur en eindigt zondag 17 januari 2021 om 16 uur
 
De vrijdag werken we tot 21 uur. De zaterdag tot 17 uur. 
 
De kosten zijn € 330 (inclusief een lichte maaltijd op de vrijdagavond).
 
Je hebt je definitief aangemeld als je het bedrag hebt overgemaakt op NL80TRIO0338879544 t.n.v. A. Schreiner te Groesbeek, onder vermelding van ‘Winterintensive 2019’.
 
Informatie & aanmelding
Anna Schreiner:
024-3238934
 
Jan-Willem de Goeij:
0485-322055
 
 

 

 

 

 


 

 LABYRINT LOPEN 11 oktober 2020

onder begeleiding van 

Anna Schreiner en Jan-Willem de Goeij

 
Labyrint…
Ieder zoekt de eigen weg in het leven en wil onderzoeken wat hij of zij op die weg ontmoet. Dit is van alle tijden. In elke tijd zijn er modellen die hierbij hulp bieden. 
Het labyrint is zo’n model dat de toets der tijd heeft doorstaan. In elke tijd verschijnen ze en wordt de bedding ervaren die het schenkt aan de eigen zoektocht.
Een labyrint gaat over de weg volgen en niet over deze kwijtraken. Over vinden en niet over verdwalen. Het labyrint is geen doolhof, waarin wegen doodlopen, maar een doorgaande weg naar jezelf en daar weer mee naar buiten te komen. Het is de weg van buiten naar binnen: om jezelf te herinneren wie je in de kern bent. Het is daarna de weg van binnen naar buiten: om uit te komen voor wie je in wezen bent. Het is een weg, die nu eens verder weg dan weer dichter bij de kern komt. Zoals in het leven.
Er zijn meerdere manieren om deze weg te gaan. Steeds gaat het over: Loslaten, Ontvangen en Toelaten.
 
…Lopen
Op een zondagmorgen bieden wij de gelegenheid het labyrint te lopen. 
Onze functie is te faciliteren dat jij de weg kunt vinden, waar je bewust of onbewust toe opgeroepen wordt om die te volgen.
Een eerste mogelijkheid is zondag 11 oktober 2020, van 10 tot 13 uur.
De kosten voor deelname (inclusief koffie en thee) bedragen € 45 en betaal je ter plekke. Graag aanmelden vóór 3 oktober 2020
Het labyrint ligt in de open lucht en het loopvlak is van gras. 
We vragen je daarom voor passende kleding en schoeisel zorg te dragen. Daarnaast om pen en papier mee te nemen.
De locatie is: Oude Kleefsebaan 174 in Groesbeek.
 
Heb je in het verleden al een keer onze workshop gedaan: elke labyrintloop is weer anders. Het vertelt je steeds opnieuw hoe het loopt in je leven en waar je stil wilt staan. In die zin is het een vorm van moving meditation die je bij herhaling kunt doen. 
 
download flyer:Labyrint lopen in oktober 2020.docx11 oktober
 
 
 
Informatie en aanmelding:

Anna Schreiner
024-3238934 
06-12427893 
annaschreiner@hetnet.nl 

Jan-Willem de Goeij 
0485-322055 
mail@degoeijenpartners.nl

 


Labyrint bij levensovergangen
(begeleiding van overgangsrituelen)

Anna Schreiner en Jan-Willem de Goeij

Het labyrint leent zich passend voor rites de passage, overgangsrituelen in ons leven, in onze cultuur. Het gaat om alle levensovergangen zoals doop, huwelijk, scheiding, huwelijksjubilea, een bijzonder levensjaar, kinderen die het huis uit gaan, vertrek uit een baan, herstel na ziekte, emigratie, immigratie, pensionering, overlijden.

Zo’n ritueel bekrachtigt en markeert de overgang naar een volgende fase in het leven. Het verbindt alles en allen en brengt de overgang voor ieder die er bij is of ervan hoort, duidelijk waarneembaar in beeld. De nieuwe fase wordt daarmee waarlijk in de wereld gezet.

Het labyrint kan de basis vormen voor zo’n ritueel, omdat de overgang van loslaten van het oude en ontvangen van het nieuwe, ten grondslag ligt aan haar vormgeving.
Het labyrint is een onbaatzuchtige hulpvorm, daar zij slechts een bedding biedt en alle inhouden toevertrouwt aan degenen die haar bewandelen.

We hebben geen vast draaiboek voor het ritueel. We zullen het samen verder in de vorm zetten en nader invullen. Ook de begeleiding van het ritueel zal steeds in afstemming plaatsvinden met zij die de overgang (mee)maken.

De kosten van voorbereiding en uitvoering zullen in onderling overleg worden vastgesteld.

Voor verdere informatie:
Jan-Willem de Goeij: 0485-322055; 06-54313692; mail@degoeijenpartners.nl
Anna Schreiner: 024-3238934; 06-12427893; annaschreiner@hetnet.nl


NIEUW AANBOD LABYRINT LOOP: VOOR INSTELLINGEN, TEAMS, SUPERVISIEGROEPEN, INTERVISIEGROEPEN, VRIENDINNEN, FAMILIEBIJEENKOMSTEN, ENZ...

Download flyer           

Lichaamsgerichte relatietherapie

Anna Schreiner en Jan-Willem de Goeij
 
Paren die problemen hebben in hun relatie bieden wij relatietherapie aan. We kijken samen naar de patronen die zijn ontstaan in de relatie. We zoeken in het lichaam hoe dat wil bewegen naar de ander. We werken vanuit de intentie dat je je hart wilt openen voor dat wat er tussen jullie in de weg staat helemaal te leven in je relatie.
Praktijk: op afspraak. Prijs: € 150 per sessie (van 1,25 uur)
 

Informatie en aanmelding:
Anna Schreiner
024-3238934 
06-12427893 
annaschreiner@hetnet.nl

Jan-Willem de Goeij
0485-322055 
mail@degoeijenpartners.nl